Warning: Illegal string offset 'sidebar_change' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'sl_pos' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'primary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'secondary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 6

Warning: Illegal string offset 'special_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 7


Archiwum

Ciąg dalszy sprawy usługi transportowej dla niepełnosprawnych opolan

W ostatnim tekście pt. „Idziemy wraz z niepełnosprawnymi na spotkanie z Wiceprezydentem Opola J. Kowalskim” (więcej tutaj) poruszyłem problem wysokości opłaty, jaką muszą uiszczać niepełnosprawni opolanie korzystający ze specjalistycznego środka transportu, finansowanego ze środków budżetowych miasta Opola. Ponadto przedstawiłem i omówiłem pisma w tej sprawie, w tym stanowisko Prezydenta Opola na ten czas.

Jednakże historia ta ma ciąg dalszy, bo od ostatniego wpisu odbyłem spotkania, w wyniku których temat być może dojdzie do szczęśliwego końca.
Zatem, 27 maja 2015 r. w dość szerokim gronie spotkaliśmy się z Wiceprezydentem Opola, J. Kowalskim. Oprócz mnie i Janusza Kowalskiego w spotkaniu wzięli udział: Bogna Mnich, Przewodnicząca opolskiego koła Partii Zieloni, Ewa Milczarczyk, niepełnosprawna rejestratorka w Fundacji Dom, Dawid Tulej, niepełnosprawny mieszkaniec Opola. Ze strony urzędu miasta byli również: Waldemar Maciaszczyk, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu oraz zastępczyni Naczelniczki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

W trakcie spotkania Janusz Kowalski tłumaczył, że pomimo zdawkowej odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od niego na piśmie, spotkał się on w tej sprawie z ciałem doradczym, tj. Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu (więcej o Radzie tutaj) i temat traktuje poważnie. My zaś przedstawiliśmy dwa najważniejsze dla nas postulaty dot. wspomnianej usługi: obniżenie ceny kursu z 2,30 do 1 zł oraz zwiększenie liczby samochodów świadczących usługę. Kończąc spotkanie, Wiceprezydent Opola zaprosił nas na kolejne zebranie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w celu omówienia wszystkich, również tych pomniejszych, zgłaszanych przez nas postulatów. Po spotkaniu odbyliśmy konferencją prasową (więcej tutaj).

29 maja, dwa dni po spotkaniu z Wiceprezydentem Opola skorzystaliśmy z jego propozycji i wzięliśmy udział w zebraniu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas którego przedłożyliśmy i omówiliśmy wszystkie nasze postulaty dotyczące tej usługi wraz z krótkim komentarzem do każdego postulatu:

Postulaty opolskiego koła Partii Zieloni dotyczące usprawnienia jakości usługi transportowej świadczonej osobom niepełnosprawnym specjalistycznym środkiem transportu, finansowanym ze środków budżetowych miasta Opola:

1) Obniżenie ceny kursu z 2,30 do 1 zł.
Osoba korzystająca ze specjalistycznego transportu często otrzymuje co miesiąc od państwa rentę socjalną w wysokości 649 zł netto, zaś opiekun dostaje 153 zł tak zwanego „pielęgnacyjnego”. Jeśli zatem zsumujemy oba świadczenia, to otrzymamy kwotę 802 zł, a koszty życia są o wiele większe. Zakładając, że osoba niepełnosprawna korzysta z usługi transportowej 5 razy w tygodniu, jeżdżąc np. na rehabilitację i/lub zakupy, to tygodniowo kosztuję ją to 23 zł, a miesięcznie wychodzi to 92 zł. Obniżając cenę do przysłowiowej złotówki rodzina ponosiłaby miesięcznie koszt ok. 40 zł, co pozwoliłoby wydać zaoszczędzone 50 zł miesięcznie na inne rzeczy, np. leki.

2) Zwiększenie ilości samochodów świadczących usługę.
Już obecnie osoby korzystające z usługi często nie mogą jej zamówić, ponieważ jeżdżące oba busy bywają zajęte przez inne osoby niepełnosprawne. W związku z tym, że usługa cieszy się znaczącym i ciągle rosnącym zainteresowaniem, a także władze Opola, poszerzają grono osób, które mogą z niej skorzystać apelujemy o zwiększenie ilości samochodów świadczących usługę. Nie posiadając danych: ile osób i jak często korzysta z usługi nie możemy merytorycznie odnieść się do kwestii o ile samochodów należałoby poszerzyć usługę, aby system był wydolny.

3) Wprowadzenie biletu przedpłaconego.
Bilet przedpłacony ułatwiałby osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi. Np. użytkownicy nie musieliby myśleć czy mają przy sobie drobne. Ponadto niektóre osoby niepełnosprawne mają problemy ze sprawnością dłoni i jest im ciężko wyciągać monety z portfela.

4) Każdy samochód świadczący usługę powinien mieć możliwość zabrać jednocześnie dwie osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim.
Miały już miejsce przypadki kiedy kierowca świadczący usługę nie mógł zabrać ze sobą dwóch osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ponieważ jego samochód nie był do tego dostosowany. Pojawił się zatem problem opieki nad tą osobą, która miała zostać. Ponadto taka sytuacja może powodować zmianę dziennego planu dowozu osób korzystających z usługi.

5) Przewóz osób niepełnosprawnych powinien być poszerzony o usługę pomocy dostania się do samochodu z miejsca zamieszkania.
Często osoby niepełnosprawne korzystają z pomocy kierowcy przy wyjściu z domu i dostania się do samochodu. Jednakże nie jest to obowiązek, ale dobra wola kierowcy.

Odnosząc się do ostatniego i pierwszego postulatu. Uważamy, że niepełnosprawni opolanie i opolanki powinni mieć możliwość skorzystania z usługi pomocy dostania się do samochodu z miejsca zamieszkania, ponieważ niektórzy niepełnosprawni są więźniami w swojego domu. Po prostu nie mogą oni skorzystać z usługi przewozu, bo nie ma kto i jak pomóc im wyjść z mieszkania. Teraz jest tak, że jeden kierowca pomoże, a inny nie, bo boli go kręgosłup i nie może dźwigać.

Co się zaś tyczy pierwszego postulatu, to czas go skonkretyzować. Na dzień 1 czerwca 2015 r. było 309 niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z usługi. Aby mieć pełny obraz sytuacji, trzeba odpowiedzieć na pytanie ile z budżetu miasta musielibyśmy dopłacić do tej usługi obniżając cenę biletu, z 2,30 do 1 zł? Z uzyskanych danych wynika, że osoby niepełnosprawne w ciągu 5 miesięcy wykonały następującą liczbę kursów:

- styczeń 2015 r. – 497 kursów,

- luty 2015 r. – 516 kursów,

- marzec 2015 r. – 650 kursów,

- kwiecień 2015 r. – 582 kursy,

- maj 2015 r. – 615 kursów.

W sumie mamy 2860 kursów. Mnożąc każdy kurs przez cenę biletu wychodzi nam kwota 6578 zł, tzn. tyle osoby niepełnosprawne w ciągu pięciu miesięcy dołożyły się do budżetu Opola. Jednakże zdaję sobie sprawę, że obniżenie ceny do złotówki spowoduje znaczące zainteresowanie usługą, w związku z tym przedstawię inne wyliczenia. Załóżmy, że po obniżeniu ceny usługi niepełnosprawni będą miesięcznie, wykonywać średnio ok. 800 kurów, zatem rocznie wpłacą do budżetu 9600 zł, a nie 22080 zł, kiedy cena biletu wynosiłaby 2,30 zł. Różnica wynosi 12480 zł, ponadto trzeba wziąć pod rozwagę, że jeśli chcemy, aby usługa była świadczona bez znacznych kolejek i opóźnień, powinna być obsługiwana przez minimum trzy busy, a nie jak dotychczas przez dwa. Wymusi to w skali roku dodatkowy kosz ok. 60 000 zł.

Konkludując, zwiększenie floty samochodów świadczących usługę do trzech i obniżenie ceny biletu z 2,30 zł do 1 zł spowoduje, że z budżetu Opola będziemy musieli dołożyć ponad 70 000 zł. Do tego cena usługi wzrośnie, kiedy jej stałym elementem będzie świadczenie pomocy niepełnosprawnym przy wyjściu z domu, jednakże nie pokuszę się tu o wyliczenie, jak ostatecznie wpłynie ona na całkowitą cenę specjalistycznej usługi transportowej. Tekst chcę zakończyć pytaniem: czy dołożenie 70 tysięcy zł do tej usługi w skali blisko 700-milionowego budżetu miasta to dużo czy też mało?

Komentarze

designed by surdacki.eu
Photo by Agniszka Sroka