Warning: Illegal string offset 'sidebar_change' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'sl_pos' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'primary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'secondary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 6

Warning: Illegal string offset 'special_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/single.php on line 7


Archiwum

podziękowania dla opolan i opolanek

Pragnę podziękować wszystkim, którzy podpisali się i pomogli nam zebrać 535 podpisów za projektem uchwały stanowiącej o zmianie statutu Miasta Opola.

Mówiąc ściślej, intencją naszego projektu uchwały było obniżenie progu z 500 do 200 zbieranych podpisów pod obywatelskimi projektami uchwał, a także danie możliwości podpisywania się pod nimi wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Opola bez względu na to, czy mają w naszym mieście stały meldunek czy też nie.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. nasza uchwała stanęła pod obrady na IX sesji Rady Miasta Opola. Wszystko zapowiadało się, że nasz projekt przejdzie w takiej wersji jaki go przedłożyliśmy, ale już na początku sesji dowiedzieliśmy się, że klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego sugerując się opinią prawną do uchwały zgłosi do projektu poprawkę. Jej intencją było podniesienie wymaganej liczby podpisów z 200 do 300 oraz pozostawienie wymogu stałego meldunku w Opolu dla osób chcących podpisać się pod obywatelskimi projektami uchwał. Niestety, po burzliwej debacie, podczas której argumentowaliśmy, aby poprawkę odrzucić, ta została przyjęta przewagą jednego głosu, zaś sama uchwała została przyjęta różnicą czterech (wyniki głosowania). Podczas głosowania nad poprawką mieliśmy do czynienia z dziwnym zachowaniem Przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy, który nie wziął udziału w głosowaniu pomimo tego, że był obecny na sali obrad. Równie dziwnie zachowała się radna Platformy Obywatelskiej Elżbieta Bień, która wróciła na salę obrad zaraz po głosowaniu nad poprawką. 

Generalnie można powiedzieć, że przyjęta przez radnych i radne uchwała zmniejszająca liczbę wymaganych podpisów z 500 do 300 pod obywatelskimi projektami uchwał jest naszym sukcesem, może nie aż takim jaki chcieliśmy, ale jednak jest to sukces. Mamy nadzieję, że opolanie i opolanki będą korzystać z naszej Inicjatywy, co przełoży się na częstsze niż do tej pory miało to miejsce omawianie przez radnych obywatelskich projektów uchwał.

Komentarze

designed by surdacki.eu
Photo by Agniszka Sroka