Warning: Illegal string offset 'sidebar_change' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/page.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'sl_pos' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'primary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/page.php on line 5

Warning: Illegal string offset 'secondary_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/page.php on line 6

Warning: Illegal string offset 'special_width' in /home/waracade/public_html/wp/wp-content/themes/Adam_pieszczuk_v11/page.php on line 7


Archiwum

O mnie

Nazywam się Adam Pieszczuk. Mieszkam od urodzenia w Opolu gdzie ukończyłem politologię na Uniwersytecie Opolskim.

Byłem:

- Członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2005 – 2014,

- Radnym Miasta Opola w latach 2010 – 2014,

- Członkiem następujących komisji w Radzie Miasta Opola:

• Rewizyjnej,
• Społecznej i zdrowia,
• Mieszkaniowej.

Jestem:

- Prezesem Fundacji Synergia,

- ateistą,

- Członkiem Partii Zieloni od 19 grudnia 2014 r.

- osobą niepełnosprawną, chorującą na wrodzoną łamliwość kości.

Jestem za:

- Poszanowaniem wolności i praw innych ludzi,

- Równością wobec prawa wszystkich obywateli RP bez względu na: wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, status majątkowy i społeczny, kolor skóry, stopień sprawności intelektualnej i fizycznej.

- Rozdziałem politycznym i finansowym Państwa od kościołów i związków wyznaniowych.

- Prawem do zawarcia związku małżeńskiego dla wszystkich bez wyjątku obywateli, którzy osiągnęli ustawowy wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa, w tym obywateli o orientacji homoseksualnej.

- Prawem do adopcji dzieci przez osoby o orientacji homoseksualnej.

- Prawem kobiet do aborcji w przypadku:

a) Ciąży powstałej w wyniku przestępstwa,

b) Ciąży zagrażającej fizycznemu lub psychicznemu zdrowiu matki,

c) W przypadku kiedy niepożądana ciąża oznacza dla kobiety utrudnienie i przeszkodę w społecznych relacjach. Chodzi tu między innymi o ciąże pozamałżeńskie lub trudne sytuacje finansowe lub życiowe.

- Legalizacją prostytucji i miękkich narkotyków.

- Dopuszczalnością w polskim prawie eutanazji tylko wówczas, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

a) cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia, przy czym nie ma szans na polepszenie się stanu chorego,

b) żądanie przez pacjenta eutanazji musi być dobrowolne i powinno utrzymywać się przez z góry określony czas nie może być spełnione, jeżeli osoba jest pod wpływem narkotyków, cierpi na zaburzenia psychiczne lub pozostaje pod wpływem innych osób,

c) pacjent musi mieć pełną świadomość swojego stanu zdrowia, rokowań i przysługujących mu praw,

d) konieczna jest konsultacja z co najmniej jednym niezależnym lekarzem, który musi potwierdzić stan zdrowia pacjenta i przesłanki, o których mowa powyżej,

e) eutanazja musi być dokonana w medycznie odpowiedni sposób przez lekarza lub pacjenta w obecności lekarza,

f) pacjent musi mieć co najmniej 12 lat (pacjenci w wieku od 12 do 16 lat muszą otrzymać zgodę rodziców).

Ustawodawstwo polskie powinno uznawać ważność pisemnego oświadczenia woli pacjenta. Oświadczenie takie mogłoby być użyte, kiedy pacjent znajdzie się w śpiączce lub w innym stanie, który uniemożliwia wyrażenie zgody na eutanazję.

designed by surdacki.eu
Photo by Agniszka Sroka